Home

Print Friendly
 
 
 

 
Korte beschrijving van de familie
 
Poots (Poets) (Pots)
 
 
 
De oudste bekende Poots, wonende rond 1620 te Gastel of Budel, was Peeter Pots gehuwd met N.N.
Deze Peeter Pots wordt ook genoemd te Maarheeze, op 31november 1660 in de belendingen van een Huysen hof aldaar.
Van hem zijn slechts, de navolgende kinderen,volgorde onbekend,gevonden:
1.1 Catalijna, geboren omstreeks 1631, overleden vóór 10 augustus 1683.
Zij huwde vóór 1654 Jan Jacobs alias Lucas, welke in 1653 lidmaat te Budel werd en overleed te Alkmaar in 1655.Hij was een reizend koopman een z.g. teut.
Postuum werd van dit echtpaar een kind te Budel gedoopt op 25 november 1655, hetwelk jong is overleden.
Catalijna hertrouwde te Budel 12 augustus 1657 met Hendrick Jansen vulgo Pottert  (ook Pottart) j.m. oud 26 jaar, geboren te Budel en ook koopman van beroep. lees meer
 
 
 
jan@stamboompoots.nl 
 
disclaimer
 

 header-logo-brievenhoofd-001

Comments are closed.

newspaper templates - theme rewards